Paul van Tienen 

Frans Dekkers HP/de Tijd  4-12 -1998

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Van Tienen lid van de Waffen-SS nadat hij zich in 1940 als vrijwilliger had aangesloten en werd Untersturmf├╝hrer.  Hij was actief aan het Oostfront in een propaganda-divisie gedurende de hele oorlog.

In 1948 werd hij veroordeeld, maar een jaar later kreeg hij gratie omdat hij geacht werd minderjarig te zijn geweest toen hij lid werd van de Waffen-SS. In tegenstelling tot veel andere collaborateurs verloor Van Tienen zijn stemrecht en Nederlands staatsburgerschap niet. Na de oorlog zette hij zijn politiek activisme voort ...