De punctuele nazi-chemicus

Frans Dekkers HP/de Tijd  8-5-1998

dr. Albert Widmann: 'Toen ik hoorde dat er ook normale mensen werden vergast, voelde ik mij misbruikt.' Hoe een Duitse oorlogsmisdadiger na zijn veroordeling jarenlang in dienst was bij het Nederlandse chemieconcern Akzo Nobel.