Philips Kommando

Varagids mei 2003

Erbarmen of dwangarbeid?

In Kamp Vught maakten gevangenen Philips -knijpkatten en -radio's. Het Philips Kommando hield hen uit de klauwen van de Duitsers'. Of profiteerde het concern er ook van?