De terreur van de Philips politie

Artikel in de Haagse Post 25-7-1981 over het optreden van de Philips politie in Eindhoven 1920 - 1940