web maker

Bernd Ewald Althans

De neonazi die spijt kreeg

Artikel Frans Dekkers in HP/de Tijd 18 augustus 2000

De Neonazi die spijt kreeg


Andere bronnen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bela_Ewald_Althans  (wikipedia)
https://althansinfo.wordpress.com/  (
Ewald Althans eigen site)
http://www.iisg.nl/collections/althans/index.php (archief is online raadpleegbaar)